Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Share:

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (www.kios.ucy.ac.cy) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης για Postdoctoral Researcher, για πλήρη απασχόληση. Ο επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα διεξάγει έρευνα στα πλαίσια του έργου ERC – URANUS.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 16/09/2024

Πληροφορίες: https://tinyurl.com/6r8vzeye

————-

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence (www.kios.ucy.ac.cy) at the University of Cyprus announces one (1) Special Scientist for Research (Post-Doctoral Researcher) position, for full-time employment. The successful candidate will conduct research for the prestigious ERC project URANUS.

Deadline: 16/09/2024

Info: https://tinyurl.com/6r8vzeye

 

 

 

Previous Article

Ενημερωτικό δελτίο YERUN

Next Article

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *