‘Εναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τις 7 πιο απειλούμενες τοποθεσίες κληρονομιάς-7 Most Endangered Programme 2025: Call for nominations is now open

Share:

**English text follows**

Αγαπητές/οί,

Ενημερωθείτε πιο κάτω για την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τις 7 πιο απειλούμενες τοποθεσίες κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα 7 πιο απειλούμενες τοποθεσίες (7 Most Endangered) ξεκίνησε το 2013 από την Europa Nostra, έναν ευρωπαϊκό κόμβο πολιτιστικής κληρονομιάς, και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η εκστρατεία στόχο έχει τη διαφύλαξη της απειλούμενης κληρονομιάς της Ευρώπης.

Η καταχώριση μια απειλούμενης περιοχής στον κατάλογο στοχεύει να λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τη συγκέντρωση δημόσιας και ιδιωτικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης. Ο επιλεγμένες
τοποθεσίες είναι επίσης επιλέξιμες για επιχορήγηση ύψους 10.000 ευρώ από την ΕΤΕπ (EIB Heritage Grant).

Για να ενημερωθείτε για τον τρόπο υποβολής και την απαιτούμενη πληροφόρηση προς υποβολή μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://7mostendangered.eu/call-for-nominations/ και

Nominate a Site

Προθεσμία υποβολής πρότασης η 15 η Σεπτεμβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα 7 πιο απειλούμενες τοποθεσίες (7 Most Endangered) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αντιγόνη Μιχαήλ στο ηλ. ταχ. [email protected]

———
Please find below information regarding the submission of nominations for the 7 Most Endangered heritage sites.

The 7 Most Endangered programme was launched in 2013 by Europa Nostra, a European heritage hub, and the European Investment Bank Institute. The campaign aims to safeguard Europe’s endangered heritage.

Listing an endangered site aims to serve as a strong catalyst for garnering public and private support, including funding. The selected sites are also eligible for a grant of €10,000 from the EIB (EIB Heritage Grant).

To learn more about the submission process and the required information, you can visit the links: 7 Most Endangered Call for Nominations and 7 Most Endangered Nominate.

The deadline for proposal submission is September 15, 2024.

For more information about the 7 Most Endangered programme, you can contact Ms. Antigoni Michael at [email protected].

 

 

 

Previous Article

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Next Article

Περιοδικό ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *