Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συζητήσαμε για το περιβάλλον

Share:
 • Σημαντικότερη περιβαλλοντική πολιτική η ειρήνη
 • Συστατικά της πράσινης μετάβασης η αποτελεσματική διακυβέρνηση, η δημοκρατία, η διαβούλευση και η περιβαλλοντική δικαιοσύνη

Ωφέλιμη και ουσιαστική ήταν η διεπιστημονική ανοικτή ημερίδα με τίτλο «Συζητάμε για το Περιβάλλον» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024. Η επιλογή της ημέρας διοργάνωσης δεν ήταν καθόλου τυχαία καθώς η 5η  Ιουνίου καθιερώθηκε διεθνώς ως η Ημέρα Περιβάλλοντος. Κατά τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις προέκυψαν κοινά συμπεράσματα και προβληματισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος της Κύπρου.

Το συνέδριο χωριζόταν σε τέσσερις ενότητες και οι τοποθετήσεις των ομιλητών/ριών* επικεντρώθηκαν στην πορεία προς την κλιματικά ουδέτερη Κύπρο, στην πρόκληση της διακυβέρνησης και της εφαρμογής των νομοθεσιών, στη βιώσιμη κινητικότητα, στο ρόλο των ευφυών συστημάτων μεταφορών και στην εκπαίδευση για την αειφορία και το περιβάλλον. Σε κάθε συνεδρία επιδίωξη ήταν η συμμετοχή του κοινού και η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων/ουσών. Ήταν μία συνάντηση – συζήτηση με ειλικρίνεια και γνήσιο ενδιαφέρον για το περιβάλλον στο οποίο αναδείχθηκαν η ανάγκη για ουσιαστική δημόσια διαβούλευση στην οποία η άποψη των πολιτών υπολογίζεται και οι αποφάσεις λαμβάνονται συμμετοχικά. Επιπλέον, τονίστηκαν η σημασία της διαμόρφωσης κουλτούρας, όπου οι περιβαλλοντικές αξίες μετουσιώνονται σε πράξεις, η ανάγκη κατανόησης και ευθυγράμμισης των δυνατοτήτων και αντοχών της κοινωνίας με την προσδοκία για μηδενικές εκπομπές, η αξία της ειρήνης και της συμφιλίωσης ως η σημαντικότερη ίσως περιβαλλοντική πολιτική και η σύνδεση της προστασίας του περιβάλλοντος με την προστασία του καταναλωτή.

Λογοδοσία, διαφάνεια, δημοκρατία, περισσότερη και επαρκής ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα και πράσινη μετάβαση με δίκαιο τρόπο παρουσιάστηκαν επίσης ως εξόχως σημαντικά ζητήματα. Η διατομεακή συνέργεια και επικοινωνία σε επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών, ΜΚΟ και ανεξάρτητων φορέων φάνηκε να αποτελεί κλειδί στην προσπάθεια εφαρμογής αειφόρων λύσεων, ενώ το έλλειμα δημοκρατίας και το αίσθημα του φόβου στη διατύπωση περιβαλλοντικών θέσεων ήταν από τα θέματα τα οποία προβλημάτισαν το κοινό που συμμετείχε στη συζήτηση. Τέλος, απασχόλησε το πώς το διαμορφούμενο πολιτικό σκηνικό με την άνοδο της ακροδεξιάς μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην κλιματική ουδετερότητα, με τη λύση να φαίνεται να δίνουν η τεκμηρίωση που προκύπτει μέσα από την επιστημονική γνώση και έρευνα, αλλά και η ανάδειξη και υπεράσπιση πανανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτό του δικαιώματος στην υγεία.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κυρία Αντωνία Θεοδωσίου και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Γιώργος Κασίνης εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου

*Ομιλητές/ριες του συνεδρίου:

1 πάνελ: Η πορεία προς την κλιματικά ουδέτερη Κύπρο

 • Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Καθηγητής, Ινστιτούτο Κύπρου
 • Ορέστης Καργώτης, Υποδιευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών και Υπεύθυνος Κλιματικής Πολιτικής του Terra Cypria.
 • Παντελής Σοφοκλέους, Πολιτικός μηχανικός/μηχανικός περιβάλλοντος Τεχνικού Πανεπιστημίου Μπράουνσβαϊγκ Γερμανίας
 • Θάλεια Πραστίτου Μέρδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Νομικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου / Μέλος της Ακαδημαϊκής Ερευνητικής Ομάδας του Κέντρου Αριστείας CERIDES
 • Συντονιστής: Καθηγητής Γιώργος Κασίνης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 πάνελ: Η πρόκληση της διακυβέρνησης

1 ενότητα: Χωροθέτηση και Εφαρμογή Νομοθεσιών

 • Παναγιώτης Κουής, Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Υγείας και Επισκέπτης Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Πέτρος Μουζουρίδης, Διδάκτωρ Μηχανικής Περιβάλλοντος και μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου – Νησίδας Αριστείας Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Άγγελος Πεχλιβάνης, Θαλάσσιος Βιολόγος και Ερευνητής Marine & Environmental Research (MER) Lab.
 • Κλείτος Παπαστυλιανού, Λειτουργός Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Μη Κυβερνητικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Terra Cypria
 • Συντονίστρια: Ξένια Λοίζίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Ακτομηχανικός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ

 2η ενότητα: Βιώσιμη Kινητικότητα και Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

 • Λουκάς Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.
 • Στέλιος Τιμοθέου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ακαδημαϊκό μέλος στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ.
 • Συντονίστρια Αρέστεια Ασπρίδου, Ανώτερη Λειτουργός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

 3 πάνελ: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

 • Άντρια Νικολάου και Μαρία Περιβολαράκη από το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Κωνσταντίνος Κορφιάτης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Στέλλα Πέτρου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊσταμένη Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Πρόεδρος της Επιτροπής της UNECE για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 • Χρυσάνθη Κάτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick.

 4ο πάνελ: Συζητάμε για το περιβάλλον

 • Ελενα Στυλιανοπούλου, Πρώτη Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εκπρόσωπος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Μαρίνα Νεοφύτου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,  Κοσμητόρισσα της Πολυτεχνικής Σχολής και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής συνεδρίου
 • Μαριγώ Γεωργίου, Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Φιλοζωικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊσταμένη Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόεδρος της Επιτροπής της UNECE για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Δρ Ξένια Λοϊζίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Ακτομηχανικός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ
 • Συντονίστής: Γιώργος Παυλίδης, δημοσιογράφος

 Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου στον σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download?m_id=9220

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Article

Φοιτητής/Αθλητής -Δυο έννοιες με το βλέμμα στο μέλλον!

Next Article

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει τα όνειρα των αποφοίτων του

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *