Change-point detection

Share:

Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία

Ο Ανδρέας Αναστασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκ των κύριων ερευνητικών ενδιαφερόντων του είναι η ανίχνευση σημείων αλλαγής, μια περιοχή της στατιστικής έρευνας που έχει προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Η λίστα με τα πεδία που μπορεί να εφαρμοστεί η ανίχνευση σημείων αλλαγής είναι εκτενής και περιλαμβάνει την οικονομετρία, την κυβερνοασφάλεια και τη βιοπληροφορική. Ο στόχος είναι να ελέγξουμε κατά πόσον μια συλλογή δεδομένων στον χρόνο είναι ομοιόμορφη υπό μία στατιστική έννοια ή όχι. Στην περίπτωση μη ομοιομορφίας, η ιδέα είναι να εκτιμηθούν οι αλλαγές στη συμπεριφορά της ακολουθίας δεδομένων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πιο ευέλικτα στατιστικά μοντέλα. Ο Δρ Αναστασίου έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη τεσσάρων καινοτόμων αλγορίθμων που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα όσον αφορά τους τύπους των αλλαγών που μπορούν να ανιχνευτούν, καθώς και τη διάσταση της ακολουθίας δεδομένων. Ανάμεσα σε άλλα, οι αναπτυγμένες μέθοδοι έχουν ήδη εφαρμοστεί στην ανίχνευση αλλαγών σε δίκτυα λειτουργικής συνδεσιμότητας (συγκεκριμένα, σε δεδομένα μαγνητικής τομογραφίας), σε δεδομένα για ψευδείς ειδήσεις, καθώς και σε δεδομένα που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού. Σήμερα, είναι συνεπιβλέπων σε δύο ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του πρώτου προγράμματος είναι η πρώιμη ανίχνευση ασθενειών, όπως η σηψαιμία, μέσω της εκτίμησης αλλαγών στη συγκέντρωση συγκεκριμένων αερίων που παράγονται κατά την αναπνοή. Το δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά τη μελέτη της επίδρασης της επιφανειακής σκέδασης Ράμαν σε νανοσωματίδια που, σε συνδυασμό με την ανίχνευση σημείων αλλαγής, αποσκοπεί στη μείωση του χρόνου εντοπισμού βακτηρίων σε ούρα. Dr Andreas Anastasiou is an Assistant Professor at the Department of Mathematics and Statistics of the University of Cyprus. Among others, he is strongly engaged with research on change-point detection, which is an active area of statistical research that has attracted a lot of interest in recent years. A non-exhaustive list of application areas includes financial econometrics, cyber security, and bioinformatics. The aim is to test whether a data sequence is homogeneous in a statistical sense or not. In the case of non-homogeneity, the idea is to estimate the changes in the behaviour of the data sequence, which will then lead to more flexible statistical models. Dr Anastasiou has been involved in the development of four novel algorithms that cover a wide range regarding the types of changes that can be detected, as well as the dimensionality of the data sequence. Among many others, the developed methods have already been applied to the detection of changes in functional connectivity networks (more specifically in MRI data), in Fake News data, as well as in data related to the recent COVID-19 pandemic. Currently, Dr Anastasiou is Co-Principal Investigator in two projects funded by European Union actions. The scope of the first project is the early detection of diseases, such as sepsis, through the estimation of changes in the concentration of specific gases produced during breathing. The second research project will explore the Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) effect of nanoparticles and combine it with change-point detection techniques to swiftly identify bacteria in the urine.

Δείτε εδώ την συνέντευξη του Επίκουρου Καθηγητή
Previous Article

Τελετή λήξης Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώστου

Next Article

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις εξωτερικής μετεγγραφής

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *