Τμήμα Ψυχολογίας

Share:

“Round Table Discussiony”

The Department of Psychology invites you to a lecture by Associate Professor Sara Delladonio, Department of Psychology and Cognitive Science, University of Trento.
The talk will take place on Saturday, May 25th, at 17:00, in XOD 2, 012.

The Topic of the discussion is the following:
What skills in the field of informal logic and critical thinking are essential for a degree course in psychology? Examination of the most important international textbooks used for teaching these disciplines/skills and discussion about which knowledge is of interest for the profession of psychologist and why.

 

 

Previous Article

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις εξωτερικής μετεγγραφής

Next Article

Τμήμα Ψυχολογίας

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *