Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις εξωτερικής μετεγγραφής

Share:

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εξωτερικές μετεγγραφές.  Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 η Ιατρική Σχολή θα προσφέρει 2 θέσεις για μετεγγραφή στο 2ο έτος σπουδών και 2 θέσεις για μετεγγραφή στο 4ο έτος σπουδών, για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 (Σεπτέμβριος 2024).

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις για εξωτερική μετεγγραφή στην Ιατρική Σχολή, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 (09.00) μέχρι και την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 (13:00). Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην αίτηση σε μορφή pdf. Για τις αιτήσεις επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://applications.ucy.ac.cy/pub_transfers_secondegree/main

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας μέσω του πιο πάνω συστήματος. Σε περίπτωση επιστροφής της αίτησής σας, θα πρέπει να προβαίνετε στις απαραίτητες διορθώσεις άμεσα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Η επιλογή των υποψηφίων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα γίνει με βάση τους Κανόνες για Εξωτερική Μετεγγραφή.
  2. Οι υποψήφιοι/ες για μετεγγραφή που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα υποβληθούν σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής. Η ελάχιστη επίδοση επιτυχίας είναι 5/10. Τα άτομα που θα επιτύχουν στην εξέταση θα καταταχθούν με βάση τη βαθμολογία στις εξετάσεις (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη). Από αυτόν τον πίνακα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη αριθμός διπλάσιος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.
  3. Η εξέταση θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες και θα αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024 (στις 9:00 π.μ.), στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6, 2029 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος). Περισσότερες πληροφορίες θα σταλούν ηλεκτρονικά στους/στις υποψήφιους/ες που θα κληθούν για συμμετοχή στην εξέταση.
  4. Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες θα σταλούν ηλεκτρονικά στα άτομα που θα κληθούν για συνέντευξη.
  1. Όλοι/όλες οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά πριν τα τέλη Αυγούστου 2024.

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

  1. Η εξεταστέα ύλη για το 2ο έτος αφορά στα ακόλουθα αντικείμενα: ΙΑΤ 105 Βιοχημεία, ΙΑΤ 106 Κυτταρική Βιολογία και Γενετική και 1ΑΤ 107 Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στην Ιατρική.
  2. Η εξεταστέα ύλη για το 4ο έτος είναι ΙΑΤ 201Α/Β και ΙΑΤ301Α/Β Βασικές Ιατρικές Επιστήμες/Κλινικά Σενάρια που αφορά στα ακόλουθα αντικείμενα: Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Ιστολογία-Εμβρυολογία, Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας, Ακτινολογία, Μικροβιολογία.
  3. Περισσότερες πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.ucy.ac.cy/medical/external-transfers-2/.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη:

  • Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλ.: +357 2289 4352

  • Γραμματεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλ.: +357 2289 4039/4021

Previous Article

Change-point detection

Next Article

Τμήμα Ψυχολογίας

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *