H Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Share:

Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία

Είμαι ο Γεώργιος Νικολόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η επιδημιολογία μετρά τη συχνότητα των νοσημάτων και προσδιορίζει παράγοντες που την καθορίζουν. Η συγκεκριμένη γνώση είναι σημαντική για τη δημόσια υγεία, δηλαδή για την οργανωμένη κοινωνική προσπάθεια εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τον HIV, τον ιό που προκαλεί το AIDS. Στο εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της ΙΣ, μετά από χρηματοδότηση του προγράμματος ερευνητικών δωρεών Ασκληπιός της Gilead Hellas, αναπτύξαμε μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης της μελλοντικής πορείας του ιού σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έρευνά μας έδειξε ότι πολιτική πρόληψης βασιζόμενη στην προφύλαξη πριν την έκθεση (PrEP), θα επιφέρει μεγάλη μείωση της μετάδοσης του ιού και, υπό προϋποθέσεις, είναι και οικονομικά αποδοτική.

Ένα άλλο λοιμώδες νόσημα με το οποίο ασχολούμαι ερευνητικά είναι η ιογενής χρόνια ηπατίτιδα C, η οποία καταστρέφει το συκώτι και οδηγεί σε βλάβη του οργάνου και πρόωρο θάνατο. Ωστόσο, είναι διαθέσιμα πλέον εξαιρετικά φάρμακα. Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων χρηματοδότησε την ομάδα μας, η οποία με κατάλληλη μεθοδολογία εκτίμησε το φορτίο της νόσου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος, οι χώρες της ΕΕ μπορούν πλέον να σχεδιάσουν εκστρατείες εξάλειψης της νόσου.

To εργαστήριό μας σχεδιάζει συνεχώς έρευνες επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων για λοιμώδεις παράγοντες με δυναμική πρόκλησης πανδημιών. Πηγές χρηματοδότησης είναι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ιδιώτες χρηματοδότες, τα προγράμματα Horizon και EU4Health, και το National Institutes of Health στις Ηνωμένες Πολιτείες.

I am Georgios Nikolopoulos, Associate Professor of Epidemiology and Public Health at the Medical School of the University of Cyprus. Epidemiology deals with measuring the frequency of diseases and determining factors that influence this frequency. This knowledge is crucial for public health, which involves the organized efforts of society to implement prevention and health promotion programs.

I have a special research interest in HIV, the virus that causes AIDS. In the Laboratory of Medical Statistics, Epidemiology, and Public Health at UCY, we developed a mathematical simulation model of the course of HIV infection in Greece and Cyprus over the next few years. This project, funded by the Asklepios research grants from Gilead Hellas, indicated that implementing pre-exposure prophylaxis (PrEP), a prevention intervention, would lead to a significant reduction in HIV incidence and is economically viable under certain conditions.

Another infectious disease I research is hepatitis C. Its chronic course can lead to liver damage and premature death. Fortunately, highly effective drugs have become available. Our team, funded by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), applied appropriate methodology and estimated the prevalence of hepatitis C in all European Union (EU) countries. With this information, EU countries can plan campaigns to eliminate hepatitis C.

Our lab continually conducts research in epidemiology and public health, including diseases with the potential to cause pandemics. Funding sources include the Research and Innovation Foundation, private donors, Horizon and EU4Health grants, and the National Institutes of Health in the United States.

Δείτε εδώ την συνέντευξη του Αναπληρωτή Καθηγητή
Previous Article

Επιτυχής η διοργάνωση της ένατης διάλεξης στο Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα: «Η δράση του 226 Τ.Π. στη Λάρνακα και στο Παλαίκυθρο Ιούλιος-Αύγουστος 1974»

Next Article

Science Talks

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *