Προσφορά αναπτυξιακών προγραμμάτων από τη Συμμαχία YUFE

Share:

Ενημερώνεστε ότι η Συμμαχία YUFE προσφέρει συνολικά 3 αναπτυξιακά προγράμματα για συμμετοχή του προσωπικού των 10 Πανεπιστημίων της. Σε κάθε πανεπιστήμιο αναλογούν 2 θέσεις ανά πρόγραμμα.

Αναλυτική περιγραφή επισυνάπτεται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά η οποία περιλαμβάνει (α) τον τρόπο αίτησης συμμετοχής και (β) αναλυτικό πρόγραμμα.

Αίτηση για συμμετοχή:

  1. Υποβολή αίτησης μέσω του ‘Virtual Campus’.
  2. Υποβολή Επιστολής Κινήτρων ‘motivation statement’ στην Αγγλική γλώσσα (Δείτε τα συνημμένα έγγραφα όπου περιγράφεται ξεχωριστά τι πρέπει να περιληφθεί στη δήλωσή σας αναλόγως προγράμματος) στο [email protected]

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 16η Ιουνίου.

H επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει βάσει: (α) της σχετικότητας του επαγγελματικού ρόλου που έχει το μέλος του προσωπικού στον οργανισμό, (β) της προηγούμενης συμμετοχής σε παρόμοιες πρωτοβουλίες και (γ) της σειράς υποβολής αιτήσεων.

 Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  2. Σχετικότητα του ρόλου με το θέμα
  3. Συναίνεση οικείου Προϊστάμενου (αφορά Διοικητικό Προσωπικό)

Τα προγράμματα εστιάζουν σε 3 διαφορετικά θέματα:

Research Leadership Programme” : αφορά Ακαδημαϊκούς ή Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές που ηγούνται ερευνητικής ομάδας*

Staff Development Programme” : αφορά Διοικητικό Προσωπικό που εμπλέκεται σε θέματα ανάπτυξης/εκπαίδευσης προσωπικού της Οντότητας τους

Open Science Programme” : αφορά Διοικητικό Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης-καθοδήγησης σχετικά με ‘Open Science’

Για επίδειξη ενδιαφέροντος στα προγράμματα τα οποία προϋποθέτουν φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με τη Συντονίστρια Erasmus στο email [email protected]  για επιβεβαίωση στο κατά πόσο δικαιούστε να αιτηθείτε χρηματοδότηση μέσω του Erasmus Staff Mobility Funding.

Τυχόν απορίες μπορούν να αποστέλλονται στο email [email protected] (Εκπρόσωπος WP4, YUFE Staff Journey) και στο [email protected] (Τομέας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΥΑΔ)

Συνοπτική περιγραφή προγραμμάτων:

 

 

Previous Article

Next Article

Αθλητική Καλοκαιρινή Σχολή 2024

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *