Ανανέωση διεθνούς διαπίστευσης EFMD για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου – The EFMD quality accreditation is renewed for our MBA Program

Share:

English text follows

Το Πρόγραμμα MBA (Master of Business Administration) του Πανεπιστημίου Κύπρου με περηφάνια ανακοινώνει ότι πέρασε με επιτυχία την τέταρτη συνεχή επαναξιολόγησή του από το διεθνή οργανισμό European Foundation for Management Development (EFMD) δίνοντάς του για ακόμη μια φορά τη σφραγίδα πιστοποίησης της ποιότητας του προγράμματος την οποία κατέχει από το 2012. Η κορυφαία διαπίστευση EFMD αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διεθνείς διαπιστεύσεις ποιότητας πανεπιστημιακών προγραμμάτων στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Η όλη διαδικασία διαπίστευσης περιλάμβανε ενδελεχή αξιολόγηση ενός ευρέως φάσματος πτυχών του προγράμματος στη βάση διεθνών πρότυπων.

Πρόκειται ουσιαστικά, για ακόμα μία σημαντική επιτυχία του Προγράμματος ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία επιβεβαιώνει τη μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία που αυτό παρέχει μέσα από ένα σύγχρονο, ευέλικτο και πλούσιο σε περιεχόμενο πρόγραμμα σπουδών εφάμιλλο των καλυτέρων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Οι διαπιστεύσεις από Οργανισμούς όπως το EFMD, συνέβαλαν ουσιαστικά στην καθιέρωση του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ένα από τα καλύτερα στην ευρύτερη περιοχή για τη διαμόρφωση ηγετών με όραμα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει και τη διεθνή διαπίστευση από το AACSB International, η οποία αποτελεί τον αρχαιότερο θεσμό διαπίστευσης παγκοσμίως και αναγνωρίζει Ιδρύματα και Σχολές που επικεντρώνονται στην αριστεία σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας, της έρευνας, της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο το ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου το μόνο πρόγραμμα ΜΒΑ στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου που διαθέτει τη διπλή διαπίστευση ΕFMD και AACSB.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ αυτή την περίοδο δέχεται αιτήσεις για εισδοχή στην ακαδημαϊκή χρονιά που αρχίζει το Σεπτέμβριο, 2024. Παρέχεται η δυνατότητα για πλήρη ή μερική φοίτηση στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στο Πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22893600, 22893630, ή 22894291. Σχετικές πληροφορίες επίσης παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://intro.mba.ucy.ac.cy/.

——-

The Master of Business Administration (MBA) Program of the University of Cyprus proudly announces that it has successfully passed its fourth consecutive re-accreditation by the international organization European Foundation for Management Development (EFMD), once again granting it the quality certification that it has held since 2012. The prestigious EFMD accreditation is one of the most significant international accreditations for the quality of university programs in the field of business administration.

The accreditation process involved a thorough evaluation of a wide range of aspects of the Program based on rigorous international standards.

This success is essentially another significant achievement for the MBA Program of the University of Cyprus, confirming the unique educational experience it provides through a modern, flexible, and content-rich curriculum aligned with the best international standards. Accreditations from organizations such as EFMD have substantially contributed to establishing the MBA Program of the University of Cyprus as one of the best in the wider region for shaping visionary leaders in the constantly changing and challenging international business environment.

It is worth mentioning that the MBA Program of the University of Cyprus holds an additional international accreditation from AACSB International, the oldest accreditation institution globally, which recognizes institutions and schools focusing on excellence in all areas including teaching, research, program development, and learning outcomes. Thus, the MBA of the University of Cyprus is the only MBA Program in the broader Mediterranean region to hold dual accreditation from EFMD and AACSB.

Applications for admission to the MBA Program for the academic year starting in September 2024 are currently being accepted. Full-time or part-time study options are available in English or Greek language. For more information about the Program and the scholarship opportunities can contact the following numbers: 22893600, 22893630, or 22894291. Relevant information is also available on the program’s website: https://intro.mba.ucy.ac.cy/ .

 

Previous Article

Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Next Article

Νέο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό στο Σχεδιασμό για Κοινωνική Καινοτομία / MA Design for Social Innovation σε συνεργασία με τo Cyprus University of Technology / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – [Εξ αποστάσεως]

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *