Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Share:

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Βοηθήστε μας να προβάλλουμε το έργο σας

Μπορείτε να μας στείλετε

 • Τις εκδόσεις σας (επιστημονικές ή άλλες)
 • Τα ερευνητικά σας έργα,
 • Τα βραβεία σας ή άλλες διακρίσεις και επιτυχίες
 • Εκδηλώσεις που διοργανώνετε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Άρθρα για θέματα της τοπικής ή διεθνούς επικαιρότητας
 • Νέα προγράμματα σπουδών
 • Εμφανίσεις σας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Πού
Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Ε: [email protected],

T. 22894304 or 22894305

Μαρίζα Λαμπίρη, Λειτουργός Α, Επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Ε: [email protected], Τ: 22894366

—————————

Communication and Public Relations

Help us promote your work

Please forward

 • Your published books (academic or other)
 • Your research projects
 • Awards and other distinctions
 • Ucy lectures and events
 • Articles of a topical or international interest
 • New postgraduate programs
 • Your Media appearances

Where

Communication and Public Relations Office, E. [email protected]
T. 22894304 or 22894305

Marisa Labiri, Head of Communication and Public Relations, E. [email protected], T. 22894366

Previous Article

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 23-25

Next Article

Οδηγίες ετοιμασίας Δελτίου Τύπου

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *