Προκήρυξη υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στον τομέα της γεωργίας σε πανεπιστήμια της Κύπρου

Share:

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προκηρύσσει τη χορήγηση 10 υποτροφιών, 5 από τις οποίες θα παραχωρηθούν για σπουδές οι οποίες ξεκινούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 και 5 για σπουδές οι οποίες ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2023/24.

Οι υποτροφίες παραχωρούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, για την πραγματοποίηση σπουδών προπτυχιακού επιπέδου σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στον τομέα της γεωργίας σε πανεπιστήμια της Κύπρου, σε κατευθύνσεις σχετικές με την Επιστήμη Αγροτικής Παραγωγής, Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 είναι από 9 /11/2022 μέχρι 9/12/2022, συμπεριλαμβανομένων. Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας ή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Τμήμα Γεωργίας, Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία, ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση director@da.moa.gov.cy.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης, καθώς και το έντυπο υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στον σύνδεσμο https://rb.gy/5ksz18.

Previous Article

YUFE4Postdocs

Next Article

Οδηγίες ετοιμασίας Δελτίου Τύπου

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.