Ενημερωτικό Δελτίο

Share:

(Σεπτέμβριος 2022) του Πανεπιστημιακού δικτύου SGroup https://mailchi.mp/8a7b34789a5c/sgroup-news-bulletim15900863?e=da92205b57, στο οποίο το ΠΚ είναι μέλος.

Previous Article

Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα υποστήριξης έργου στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχόλής

Next Article

Αθλητικό Κέντρο

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.