Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

Share:

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Ερευνητή Μηχανικού I (Research Engineer I), με έμφαση στο Computer Vision/Machine Learning, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 14/10/22. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3qrPkwG

Previous Article

Νέο ωράριο κρατήσεων Γυμναστηρίου

Next Article

UCY Alumni Ηomecoming Reunion 2022

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.