Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

Share:

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 7/10/22. Περισσότερες πληροφορίες: bit.ly/3APB5Xy

Previous Article

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

Next Article

Έρευνα για το πρόγραμμα “Pay as You Throw”

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.