Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

Share:

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Research Infrastructure Manager για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 11/11/22. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3epU2IC

Previous Article

SINnopsis GRAnt For Interdisciplinary COllaboration (SINGRAFICO

Next Article

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.