Έρευνα για το πρόγραμμα “Pay as You Throw”

Share:

Το ερωτηματολόγιο γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του προγράμματος Pay As You Throw σύμφωνα με την άποψη των φοιτητών/τριών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρατίθεται ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο – έρευνα (η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτα):https://docs.google.com/forms/d/1hYo-OYuuHwU9dmCe23UOASWGi-uCpZVuoa_Ui3whOck/edit

Previous Article

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

Next Article

12ο Ετήσιο Συνέδριο του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.