Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 50 υποτροφίες Ονήσιλος (MSCA COFUND FELLOWSHIPS)

Share:

Τίτλος : Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές / Ερευνήτριες, Αρ. Θέσεων : 50 (διετή συμβόλαια), Κατηγορία : Διετή συμβόλαια, Τοποθεσία : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

——————————————————————————-

Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές / Ερευνήτριες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πενήντα (50) θέσεις Μεταδιδακτορικής Έρευνας πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ONISILOS – Co-funding International, Interdisciplinary and Intersectoral research excellence at the University of Cyprus». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 και συγκεκριμένα  από το πλαίσιο της Δράσης Marie Skłodowska-Curie (Αριθμός Σύμβασης 10103440) και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δείτε εδώ την προκήρυξη

Previous Article

Δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας»

Next Article

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.