Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής και Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία “Κοίος” του Πανεπιστημίου Κύπρου

Share:

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής και το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία “Κοίος” του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχονται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας για πλήρη απασχόληση. Ο επιτυχών/ούσα θα διεξάγει έρευνα υπό την επίβλεψη των Καθηγητών Κωνσταντίνου Φωκιανού και Μάριου Πολυκάρπου.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 24/06/2022

Πληροφορίες: https://bit.ly/36mVCav

Previous Article

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Next Article

Ενημερωτικό Δελτίο

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.