Συμβούλιο αθλητισμού: Αθλητική Καλοκαιρινή Σχολή 2022 για παιδιά

Share:

Αγαπητοί γονείς,

Το συμβούλιο αθλητισμού ανακοινώνει τη λειτουργία της αθλητικής καλοκαιρινής σχολής του ΠΚ για παιδιά. Θα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες από τις 27.06.2022 μέχρι τις 22.07.2022. Κάθε παιδί
μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να συμμετέχει μία, δύο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες.

Η Αθλητική καλοκαιρινή σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από 6 μέχρι και 15 ετών. Στη σχολή θα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από όλα τα μέλη της
Πανεπιστημιακής κοινότητας, μικρότερα αδέλφια φοιτητών, αλλά και άτομα εκτός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα άτομα της σχολής θα χωριστούν σε 5-6 ομάδες σύμφωνα με την ηλικία
(π.χ. 6-8 ετών, 9-12 ετών, 13-15 ετών).

Ημερήσιο Πρόγραμμα: Η αθλητική καλοκαιρινή σχολή θα ξεκινάει στις 8:00 και θα τελειώνει στις 15:00 το μεσημέρι. Η σύναξη των παιδιών θα πρέπει να γίνεται μεταξύ των ωρών 7:30 – 8:00 στην αγωνιστική αίθουσα. Από τις 8:00 μέχρι τις 10:00 θα γίνονται αθλητικές δραστηριότητες. Στις 10:00 η ώρα θα προσφέρεται σνακ με γάλα ή νερό ή χυμό και μετά από ξεκούραση θα
συνεχίζονται οι αθλητικές δραστηριότητες. Στις 13:00 θα προσφέρεται μεσημεριανό φαγητό σύμφωνα με εισήγηση του διατροφολόγου της σχολής. Οι δραστηριότητες θα ολοκληρώνονται η
ώρα 15.00 και ακολούθως θα γίνεται η αποχώρηση/παραλαβή των παιδιών από την αγωνιστική αίθουσα. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Previous Article

Ενημερωτικό Δελτίο

Next Article

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα A-CINCH: Εκπαιδευτικο εργαστηριο με τίτλο

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.