Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Share:

δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων Software Engineers (Back-end, Front-end, QA – Testing, Mobile apps, DevOps, Security, IoT)

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3351Mun

Previous Article

Ενημερωτικό Δελτίο

Next Article

Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025-Strategic Plan 2021-2025

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *