Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025-Strategic Plan 2021-2025

Share:

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνεχή ανάπτυξη, αριστεία και διάκριση αλλά και για ενίσχυση της προσφοράς στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία, το Πανεπιστήμιο ανέπτυξε ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2021-2025, με τίτλο:

«Αλλαγή και προσαρμογή στις προκλήσεις»

Η τελική διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου είναι το αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου και ανατροφοδότησης μεταξύ των μελών της κοινότητάς μας.

Ένα στρατηγικό σχέδιο καλείται να απαντά αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών, αναχαιτίζοντας τις δυσκολίες, δράττοντας των ευκαιριών και δημιουργώντας συνεχώς νέες. Με κριτική ανάγνωση του συνεχώς διαμορφούμενου και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και με πλοηγό – πυξίδα το Στρατηγικό Σχέδιο 2021 -2025, προχωράμε στο μέλλον. Η εγρήγορση, η προσαρμοστικότητα, η κατανόηση των συνθηκών και η μέριμνά μας για τη συνεχή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν εχέγγυα για την πορεία μας στο αύριο.

Η πανδημία της νόσου COVID-19 απέδειξε ότι η προσαρμοστικότητα ενός οργανισμού και των ανθρώπων του είναι το κλειδί για την απρόσκοπτη επιτέλεση των σκοπών του. Αποδείξαμε στην πράξη ότι το πανεπιστήμιό μας μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά κρίσεις, κι αυτό ήταν ένα σημαντικό μάθημα για την πορεία του Πανεπιστημίου Κύπρου, τις στοχοθετήσεις και επιδιώξεις του, όπως καταγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2021 – 2025 κι όπως θα διαμορφώνονται για την εξασφάλιση της αειφορίας του.

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΚ, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, κάτω από τους συνδέσμους:

Ελληνική έκδοση: https://www.ucy.ac.cy/GoverningBodies/el/strategic-plan

Αγγλική έκδοση: https://www.ucy.ac.cy/GoverningBodies/en/strategic-plan

Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά όσες και όσους συνέβαλαν στην ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο θα αποτελεί την πυξίδα του οργανισμού μας για δημιουργία και πρόοδο.

Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου

Παράλληλα με την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης στο οποίο περιλαμβάνονται, για κάθε στόχο, τα έργα/δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά την πενταετία 2021-2025. Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου συστάθηκε Ad Hoc Επιτροπή η οποία ανέλαβε την ιεράρχηση των έργων/δράσεων, θέτοντας άξονες προτεραιότητας και χρονοδιαγράμματα στη βάση του προϋπολογισμού του ΠΚ και των διαθέσιμων πόρων του.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Γιαπιντζάκης

ΑΔΣΟΔ

Previous Article

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»

Next Article

Περιοδική έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *