Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Share:

Τρίτο Διεπιστημονικό Φόρουμ, στις 9 & 10 Μαΐου 2022, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ευπρόσδεκτες παρουσιάσεις που θα πραγματεύονται οποιοδήποτε διεπιστημονικό θέμα. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα παρουσιάσεις με έμφαση σε επίκαιρα θέματα, όπως η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Και τα τρία θέματα προσφέρονται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Previous Article

Ενημερωτικό Δελτίο

Next Article

Career Opportunities

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *