Σημαντική βραχυχρόνια βελτίωση στη νοσηρότητα ασθματικών παιδιών, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο και Ελλάδα

Share:

Η επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 οδήγησε σε ριζική αλλαγή των καθημερινών κοινωνικών επαφών και ενδεχόμενα σε μείωση της έκθεσης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε άλλους αναπνευστικούς ιούς και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιστημονική δημοσίευση των Ιατρικών Σχολών του Πανεπιστήμιου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE-MEDEA με τίτλο «Pediatric asthma morbidity during lockdown for the COVID-19 pandemic in Spring 2020: A prospective community-based study in Cyprus and Greece», κατέδειξε χαμηλότερη νοσηρότητα σε 119 ασθματικά παιδιά από την Κύπρο και την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και απαγόρευσης της κυκλοφορίας (lockdown). Συνέχεια…

Previous Article

Τμήμα Νομικής: Παρουσίαση βιβλίων με τίτλο

Next Article

Το Βραβείο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *