Η Συμβουλευτική Ομάδα Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου τοποθετείται για τη μετακίνηση του εργοστασίου ασφαλτικού σκυροδέματος από το Τσέρι στο Μιτσερό

Share:

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής στις 25.10.21, που απορρέει από τη συνεδρία 22.10.21 για την αξιολόγηση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για τη μετακίνηση του εργοστασίου ασφαλτικού σκυροδέματος από τη βιομηχανική περιοχή Τσερίου σε περιοχή στο Μιτσερό, και σε συνέχεια αναφορών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον ρόλο της Συμβουλευτικής Ομάδας Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε αυτό -δεδομένου ότι η συμφωνία συνεργασίας της Συμβουλευτικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Τμήμα Περιβάλλοντος προνοεί και αναφέρει ρητά:“… Σε περίπτωση που η ομάδα ειδικών, μέσα από την αξιολόγηση του έργου, συμπεραίνει ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, λόγω σοβαρών και μη διαχειρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων μπορεί να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, την απόρριψη ενός έργου…”, διευκρινίζουμε δημόσια, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και διαφάνειας, τα ακόλουθα:

 

Previous Article

Για πρώτη φορά εξάγεται και αναλύεται γενετικό υλικό (DNA) από τους απολιθωμένους «νάνους» ιπποπόταμους της Κύπρου

Next Article

Career Opportunities

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *