Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων (ELRC),  Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΚ και Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών: Διαδικτυακή Ημερίδα εργασίας με τίτλο

Share:

«Αναδιαμόρφωση της πολύγλωσσης Ευρώπης: Γλωσσοκεντρική τεχνητή νοημοσύνη», (01.12). Για περισσότερες πληροφορίες: https://lr-coordination.eu/el/cyprus3rd

Previous Article

Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο

Next Article

Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων: Νέο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης με θέμα

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *