Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο

Share:

Αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους” που θα διδάξει σε δύο διαδικτυακές συνεδρίες η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας Μαρία Καρεκλά.

Περιγραφή: Το άγχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής όλων μας, εντούτοις κάποιοι βασανιζόμαστε από αυτό. Αυτό το σεμινάριο θα βοηθήσει τα άτομα να μάθουν σχετικά με το άγχος και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του. Η προσέγγιση που προτείνεται βασίζεται στις αρχές τις Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης και είναι ερευνητικά υποστηριζόμενη.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διάρκεια προγράμματος: 6 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 29/11 και 2/12/21, από τις 16:00-19:00μ.μ.

Τρόπος διδασκαλίας: διαδικτυακά

Σημαντικές πληροφορίες: Οι θέσεις είναι περιορισμένες, ενώ υπάρχουν τέλη συμμετοχής τα οποία δύναται να καλυφθούν από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού του ΠΚ και κατόπιν λήψης της σχετικής έγκρισης. Για όλα τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης απονέμεται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Εγγραφές: http://applications.ucy.ac.cy/pub_alumni_open/display_event_list_dates?p_e_id=342

Πληροφορίες: Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων, Τ: 22894356/010 (ώρες γραφείου), Ε: alumni@ucy.ac.cy

 

Previous Article

Ιεροκήπειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο: Διάλεξη με θέμα

Next Article

Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων (ELRC),  Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΚ και Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών: Διαδικτυακή Ημερίδα εργασίας με τίτλο

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *