Υπεγράφη στις 10 Noεμβρίου 2021 η αναθεωρημένη Χάρτα Διδασκαλίας για τα έτη 2020-2023 του Πανεπιστημίου Κύπρου

Share:

Υπεγράφη την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021, σε μια σεμνή τελετή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσία της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτριας Ειρήνης-Άννας
Διακίδου, του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης και Προσωρινού Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Ιωάννη Γιαπιντζάκη και των Προέδρων των Τμημάτων του
Ιδρύματος, η αναθεωρημένη Χάρτα Διδασκαλίας 2020-2023 – Πλαίσιο Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας.

Previous Article

Ψήφισμα Συμβουλίου Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Εκδημία του Καθηγητή Μιχάλη Πιερή

Next Article

Οι δράσεις μας στην νεαρή ενήλικη ζωή καθορίζουν την 3η ηλικία

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *