Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας: Convivium. An international conference in honour of Prof. Emeritus Demetrios

Share:

Τhe Archaeological Research Unit and the Department of History and Archaeology at the University of Cyprus are organising an international three-day conference in honour of Professor Emeritus Demetrios Michaelides, on the occasion of his 75 th birthday on 26 October 2021. We invite you to join us to pay tribute and celebrate his invaluable work in the fields of archaeology and cultural . (26-28.10)

Previous Article

Next Article

Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *