Τα μέλη του προσωπικού “κλειδί| για την επιτυχή δημιουργία και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου YUFE.

Share:

Τα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας YUFE σχεδιάζουν ένα “ταξίδι” ανάπτυξης του προσωπικού  τους. Επικεντρώνονται στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και της προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους,  εστιάζοντας στις αρχές  της  ισότητας και  της ποικιλομορφίας.

https://yufe.eu/yufe/career-opportunities-made-easier-launch-of-the-yufe-job-portal/

 

Previous Article

H Πύλη Εργασίας YUFE μέρος της Πύλης Προσωπικού YUFE στην Εικονική Πανεπιστημιούπολη.

Next Article

Online Symposium: “Englishization of Higher Education: A Phenomenon of Glocalization?” 21-22 October 2021

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *